کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی REY20به دقت ملاحظه فرمایید.

قوانین خرید با چک

مشترییان گرامی می توانند با چک صیاد پس از استعلام با اقساط 12 ماهه و با کارمزد 3 درصد خریداری نمایند .

توجه

چک آزاد=نصف چک تاسقف ۵میلیون

چک کارمندی:نصف چک تاسقف ۸میلیون

شماره پشتیبانی سایت:09022047607

آدرس فروشگاهها

پرداخت اقساط

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی REY20به دقت ملاحظه فرمایید.

قوانین خرید با چک

مشترییان گرامی می توانند با چک صیاد پس از استعلام با اقساط 12 ماهه و با کارمزد 3 درصد خریداری نمایند .

توجه

چک آزاد=نصف چک تاسقف ۵میلیون

چک کارمندی:نصف چک تاسقف ۸میلیون

شماره پشتیبانی سایت:09022047607

آدرس فروشگاهها

پرداخت اقساط

logo