0
0

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی REY20به دقت ملاحظه فرمایید.

قوانین خرید با چک

مشترییان گرامی می توانند با چک صیاد پس از استعلام با اقساط 12 ماهه و با کارمزد 3 درصد خریداری نمایند .

توجه

1-برای بار اول اعتبار چکی به اشخاص به میزان نصف پیش بوده و حداکثر به مبلغ یک میلیون و پانصدتومان چک گرفته می شود .

لطفا جهت استعلام چک به قسمت ارسال مشخصات چک مراجعه نمایید .

مهلت استعلام یک هفته ای میباشد .


2-قیمت عرف=مانده بدهی*5%+تعداداقساط*کارمزد